UWAGA RODZICE!! Rozpoczęły się zapisy na zajęcia do Centrum Nauki i Zabawy Bajka na rok 2020/2021 - liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAM

Paulina Zalewska kierownik placówki

 

Centrum Nauki i Zabawy Bajka prowadzone jest dzięki powierzeniu realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym.

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia

Nr umowy: ZS-VI.8141.50.18.2019.IK z dnia 28. stycznia 2020r.

Termin realizacji: 1 Stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS