Czas ferii letnich, jest zdecydowanie niezbędnym elementem, w ciągu całego roku dla holistycznego rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego tak dużą role przywiązujemy do tych dni. Tegoroczne wakacje w Centrum Nauki i Zabawy Bajka Caritas Diecezji, podzielone były na kilka turnusów.

Dzięki temu udział w nich wzięło łącznie 45 Wychowanków naszej placówki. Wakacyjne zajęcia obejmowały wyjścia, wycieczki ale i zajęcia stacjonarne. Zdecydowanie każdy dzień przynosił nowe doświadczenia, umiejętności a także mnóstwo radości. Każdy z turnusów miał swój harmonogram, odwiedziliśmy podczas nich Parki Trampolin, pływalnie Neptun, odbyliśmy warsztaty robienia mydełek, lalek, poznaliśmy nieco historie i dziedzictwo kulturowe dawnej ludności zamieszkującej tereny Ziemi Radomskiej. Ponad to, dzięki pięknej pogodzie, mogliśmy korzystać z uroków naszego miasta zwiedzając Jego różne zakątki i poznając jego historie. Podczas naszych półkolonii odwiedziliśmy także parki zabaw, kręgielnie czy kino. Nie zabrakło też wyjść na lody, porannych zabaw, rozmów nt. bezpiecznego spędzania czasu wolnego, nauki zachowywania się w grupie, autobusie, szacunku do otaczającego świata, przestrzegania zasad fair play, umiejętności pracy drużynowej, czy też rozwijania pasji i zainteresowań najmłodszych.

Nasze wakacyjne przygody i uśmiech naszych Podopiecznych były możliwe, dzięki wsparciu firm: Jadar sp. z o.o oraz Spółdzielni Boka-Dom sp. z o.o, którym serdecznie dziękujemy za okazane serce <3 

 

 

Centrum Nauki i Zabawy Bajka - projekt realizowany w ramach zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanych przez Gminę Miasta Radomia

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS