Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia

Realizacja zadania: Dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą "Żółty Talerz" dofinansowanego przez Kulczyk Foundation

Liczba: zadaniem objętym 35 Wychowanków CNiZ Bajka

Realizacja zadania pn.: III Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II
Termin realizacji: 01.09.2021 - 30.11.2021

Wsparcie finansowe Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" przy wsparciu Tesco Polska w ramach programu "Decydujesz Pomagamy" na organizacje projektu "Kreatywny misz masz" dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną, w tym dzieci niepełnosprawnych i przedszkolaków.

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS