Realizacja zadania pn.: III Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II
Termin realizacji: 01.09.2021 - 30.11.2021


Dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającej na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 2021/0103/90042/Sub.C/DS-SN/2/MSa z dn. 3 września 2021r. zawartą z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 15.000PLN.

Dofinansowanie zadania publicznego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4899/2021 z dn. 9 sierpnia 2021r. zawartą z Województwem Mazowieckim w kwocie: 5.000PLN


Dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z umową nr BSp.525.17.2021.MCH z dn. 10 sierpnia 2021r. zawartą z Gminą Miasta Radomia w kwocie: 4.810PLN

 

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS