Wsparcie finansowe na organizacje cyklu zajęć kulinarnych (grudzień 2017 - czerwiec 2018), plastyczno – kulturalnych, oraz ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną, w tym dzieci niepełnosprawnych i przedszkolaków. 

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS