Końcem roku odbyło się, już tradycyjnie w Centrum Nauki i Zabawy Bajka, spotkanie opłatkowo mikołajkowe. Wraz z całą kadrą Bajki, oraz zastępcą Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej ks. Karolem, rozpoczęliśmy od czytania Pisma Św., modlitwy, wspólnych życzeń oraz łamania się Opłatkiem.

Następnie mały poczęstunek, i długo wyczekiwany Mikołaj. Dzieci, przygotowały na ten szczególny czas kolędy, nie tylko śpiewając ale również grając na keyboardzie oraz gitarze.

Mikołaj opowiedział nam prawdziwą historie, odpowiedział na wszystkie pytania dzieci, oraz rozdał długo wyczekiwane prezenty, które były wymarzoną odpowiedzią na listy, które dzieci przygotowały w październiku w ramach akcji "Gwiazdor

Centrum Nauki i Zabawy Bajka - projekt realizowany w ramach zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanych przez Gminę Miasta Radomia

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS