Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”

  • Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
  • Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
  • Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
  • Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS