Piękny dzień w naszej Bajce. Spotkanie poprzedzające nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Modlitwa, podzielenie się jajeczkiem, serdeczne życzenia Miłości, Wiary i Nadziei Zmartwychwstałego Pana. Dziękujemy za Obecność naszych Podopiecznych, Opiekunów, Rodziców i Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej ks. Damiana Drabikowskiego 

 

Centrum Nauki i Zabawy Bajka - projekt realizowany w ramach zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia.

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS