Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym.

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia

Kwota dotacji trzyletniej: 570.000 PLN

Nr umowy: ZS-VI.8141.50.18.2019.IK z dnia 28. stycznia 2020r.

Termin realizacji: 1 Stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS